dla mediow

FESTIVAL CZ_PL V KUDOWĚ ZDROJI
26.–29. ČERVENCE 2017
festivalczpl.pl

„Dějiny jsou sled pomíjivých změn, za mco trvalé hodnoty zůstávají.” Milan Kundera

 

Nejvyšší lidskou hodnotou je kultura.
Jean Monnet, autor myšlenky evropské integrace, prohlásil, že kdyby měl Evropskou unii znovu budovat od začátku, začal by kulturou.
Paweł Królikowski, oblíbený herec a režisér, duchovní otec Festivalu CZ_PL, věří, že společná kul vovaná zábava a dobře zazpívaná píseň mohou sblížit dva blízké národy tak, aby se chtěly více přátelit a intenzivněji spolupracovat.

2. ročník Festivalu CZ_PL proběhne na polsko-české hranici v městečku Kudowa-Zdrój a v sousedním Náchodě ve dnech 26. až 29. července. Čestnou záš tu nad fes valem převzali ministři kultury Polska i České republiky – pan ministr Piotr Gliński z Ministerstva kultury národního dědictví Polské republiky, pan ministr Daniel Herman z Ministerstva kultury České republiky a také pan Jakub Kar k – velvyslanec České republiky v Polsku jakož i Ins tut české kultury ve Varšavě. Hos telem fes valu je město Kudowa Zdrój a město Náchod.

Průvodním heslem letošného Festivalu CZ_PL je tul známé písně nositele Nobelovy ceny – Boba Dylana – The Times They Are A-Changin’, který v Polsku zpívala Maryla Rodowicz a v Čechách Marta Kubišová a Helena Vondráčková. Tento tul bude mít i letošní galakoncert, na jehož konci tato píseń spojí na pódiu české i polské umělce a v publiku české i polské posluchače.

Festival CZ_PL bude zahájen vernisáží plakátů vynikajících umělců Jana Rajlicha (tvůrce Bienále plakátu v Brne ale též oceňovanéh plakátu SOLIDARITA) a Jana Młodożeńca. Janové -Młodożeniec i Rajlich patřili k nejlepším tvůrcům evropského plakátu 20.stole . Spolupracovali a přátelili se. Společná výstava plakátů těchto umělců může být symbolickou bránou 2. ročníku Fes valu CZ_PL, fes valu české a polské kultury, neboť plakát je považován za kvintesenci tvůrčích emocí a uměleckého poselství.

V rámci festivalu prohěhne, tak jako loni, i soutěžní koncert, během kterého polš interpre budou hrát a zpívat známé české písně a Češi vystoupí s písněmi polskými. Po koncertu se všichni umělci i hosté budou moci zúčastnit „Kytarové noci lásky“ – akce věnované přátelství V. Havla a J. Kuroně ale i jejich lásky ke kytarové muzice.

Je třeba zmínit i velký malířský plenér pod uměleckým dohledem Piotra a Stanisława Młodożeńců, Jana Rajlicha či profesora Franciszka Maśluszczaka. Poláci Čechům nabídnou polskou snídani a Češi Polákům dobré pivo.

V rámci festivalu budou probíhat i projekce českých lmů ve fes valovém letním kině, diskusní panel “Kultura chu “ o polské i české kuchyni ve lmu, literatuře či na obrazech a také prezentace dobrého polského jídla, kterou připraví polská Agentura zemědělského trhu.

Aktivní návštěvníky čeká kulturní cyklovyjížďka jakož i „sparring Nordic a Slavic walking”. Pro dě jsou připravena umělecká setkání animovaná českými a polskými umělci a pro milovníky vážné hudby zazní koncert polských a českých chórů.

Soutěžní koncert polské a české písně zahájí vítězka loňského ročníku Oliwia Łuszczyńska písní Radůzy „Studený nohy”.

Galakoncert proběhne v letním divadle Pod plechovou střechou ve Zdrojovém parku pod heslem „The Times They Are A-Changin”. Vystoupí na něm Helena Vondráčková, Tercet czyli Kwartet, Renata Przemyk, Paweł Domagała, Gabi Gold, Artur Chamski. Vystoupení bude moderovat Artur Andrus.

Organizátoři festivalu:
Fundacja SUDETY KULTURY Pawła Królikowskiego, Fundacja QDOWA, město Kudowa Zdrój a rma BKEV věří, že dobrá ušlech lá zábava umožní mnohým hostům z Polska a České republiky se lépe vzájemně poznat, což může vést k opravdové vzájemné kulturní náklonnos 🙂

Festival spolu nancují:
Fundacja PZU, PKN ORLEN, Městský úrad v Kudowě Zdroji, Agentura zemědělskho trhu Polska, ZAiKS (polská OSA). Za komunikaci je odpovědná rma BKEV.

 

„Ať si bylo, jak si bylo, přece jaksi bylo. Ještě nikdy nebylo, aby nějak nebylo.“ Jaroslav Hašek

 

Kontakt pro média:

Elżbieta Bartczak, elzbieta.bartczak@bkev.pl, 502 257 076
Anna Chełmińska, anna.chelminska@qdowa.org.pl, 727 464 852

 

FESTIVAL CZ_PL W KUDOWIE-ZDROJU
26- 29 LIPCA 2017
festivalczpl.pl

„Historia to pasmo przemijających zmian, podczas gdy wartości wieczne istnieją zawsze.” Milan Kundera

 

Wartością najwyższą człowieka jest kultura.
Jean Monnet, twórca idei integracji europejskiej, stwierdził, że gdyby miał konstruować Unię od nowa, zacząłby od kultury.
Paweł Królikowski, znany i lubiany aktor i reżyser, inicjator Festiwalu CZ_PL wierzy, że wspólną kulturalną zabawą i dobrze zaśpiewaną piosenką można połączyć dwa bliskie narody, tak aby chciały się bardziej polubić oraz intensywniej ze sobą współpracować.

II Festival CZ_PL odbędzie się na granicy polsko-czeskiej – w Kudowie-Zdroju i sąsiadujacym z nim czeskim Nachodzie w dniach od 26 do 29 lipca br. Patronat honorowy nad Festiwalem objęło dwóch Ministrów Kultury – Polski – Pan Premier Piotr Gliński z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Pan Minister Daniel Herman z Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej a także Pan Jakub Karfik- Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce oraz Instytut Kultury Czeskiej w Warszawie. Gospodarzem Festiwalu będzie Miasto Kudowa-Zdrój oraz Nachod po czeskiej stronie.

Hasłem przewodnim tegorocznego Festival CZ_PL jest tytuł znanego utworu noblisty – Boba Dylana – Times they are changing, który w Polsce śpiewała Maryla Rodowicz a w Czechach – Marta Kubisova i Helena Vondrackova. Taki tytuł nosi też Koncert Galowy, w którego finale ta właśnie pieśń połączy wykonawców i siedzących na widowni Polaków i Czechów.

Festival CZ_PL otworzy wernisaż plakatu wybitnych artystów Jana Rajlich (twórcy Biennale Plakatu w Brie ale też nagadzanego plakatu SOLIDARITA) oraz Jana Młodożeńca. Janowie -Młodożeniec i Rajlich należeli do najwybitniejszych twórców plakatu europejskiego XX w. Współpracowali się i lubili. Wspólna wystawa tych artystów – wystawa plakatu może stanowić symboliczną bramę do II edycji Festiwalu Kultury Polskiej i Czeskiej, bowiem plakat jest kwintesencją twórczych emocji, artystycznego przekazu.

W ramach Festiwalu odbędą się jak zawsze koncert konkursowy, podczas którego polscy wykonawcy będą wykonywać znane polskie przeboje a czescy polskie. Po koncercie wszyscy wykonawcy i goście będą uczestniczyć w Gitarowej Nocy Miłości – wydarzeniu poświęconemu przyjaźni Havla i Kuronia ale i ich miłości do gitarowej muzyki.

Warto pamiętać też o wielkim plenerze malarskim pod opieką artystyczną Piotra i Stanisława Młodożeńców, Jana Rajlicha Młodzego, Profesora Franciszka Maśluszczaka. Polacy podejmą Czechów Polskim Śniadaniem a Czesi Polaków dobrym piwem 🙂

Festiwalowi będą też towarzyszyć pokazy filmów czeskich w festiwalowym kinie plenerowym, panel dyskusyjny Kultura Smaku o polskiej i czeskiej kuchni w filmie, książce, obrazie a także prezentacja polskiej dobrej żywności przygotowana przez Agencję Rynku Rolnego.

Dla aktywnych czeka Kulturalny Rajd Rowerowy oraz sparring Nordic a Slavic Walking., dla dzieci spotkania artystyczne przeprowadzone przez animatorów z Czech i Polski a dla smakoszy muzyki poważnej – koncert polskich i czeskich chórów, i wiele innych kulturalnych atrakcji.

Koncert konkursowy piosenki polskiej i czeskiej otworzy laureatka ubiegłorocznego konkursu
– Oliwia Łuszczyńska utworem Raduzy „Studeny Nohy”.

KONCERT GALOWY odbędzie się w Teatrze “Pod Blachą” w Parku Zdrojowym pod wezwaniem: „Times they are a changing”. Wezmę w nim udział: Helena Vondrackova, Tercet czyli Kwartet, Renata Przemyk, Paweł Domagała i Gabi Gold, Artur Chamski. Koncert poprowadzi Artur Andrus.

Organizatorzy Festiwalu:
Fundacja SUDETY KULTURY Pawła Królikowskiego, Fundacja QDOWA, Miasto Kudowa-Zdrój i BKEV wierzą, że dobra kulturalna zabawa pozwoli licznym gościom z Polski i Czech poznać się lepiej wzajmenie, co może tylko doprowadzić do prawdziwie kulturalnej przyjaźni 🙂

Festiwal  jest współfinansowany przez:
Fundację PZU, PKN ORLEN, Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, Agencję Rynku Rolnego, ZAiKS. Za komunikację odpowiada BKEV.

 

„Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było.” Jaroslav Hasek

 

 

Kontakt dla mediów:

Marta Lipecka, marta.lipecka@gmail.com, tel.+48 663 770 466

CzechEnglishPolish