„Hoffman zaglądał Malczewskiemu w duszę, a Miliński Hoffmanowi przez ramię”.

Wystawa prac, pochodzącego z Pławnej koło Lubomierza Dariusza Milińskiego w Hotelu Polonia

Spotkanie z artystą – na temat wystawy, obrazów oraz książki biograficznej
p.t. „Urodzony na cmentarzu” 29 lipca (niedziela) Hotel Polonia, godz. 12:00, Salonik Churchila, Kudowa-Zdrój
Zapraszamy 

Słów kilka o artyście:

O Dariuszu Milińskim dziennikarze i krytycy piszą używając słów niezwyczajnych: „niesamowity, zbuntowany, charyzmatyczny artysta, malarz, poeta, aktor, inspirator, prowokator i pewnie filozof”. Aliści sam Miliński, odpowiadając na pytanie „kim Ty jesteś?” wprowadza nas od razu w rzeczywistość „z innej bajki”: – „To takie podstawowe pytanie i dlatego mogę na nie odpowiedzieć bardzo prosto. Jestem żołędziowo-kasztanowym ludkiem, mieszkającym sobie w dziupli, wybudowanej własną energią, własną fantazją, sposobem. Dziupla jest moim światem, moją przyjemnością. Moja rodzina, wszystko – jest w tej dziupli. Jestem sobie ludkiem takim, który coś tam sobie uprawia, drapie w ziemi – często na płótnie, ale bez jakiegoś takiego apetytu na powagę świata.” Najkrótszy życiorys Dariusz Milińskiego można zawrzeć w kilku zdaniach. Urodził się w 1957r. w Cieplicach. Jest z zawodu artystą-plastykiem, bowiem w 1980r. zdobył uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczył w przeszło 50 wystawach indywidualnych i ponad 60 zbiorowych m.in. w Polsce, Niemczech, Francji i USA. Brał udział w kilkunastu happeningach artystycznych i plenerach. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Założyciel grupy artystycznej „Pławna 9”. Niestrudzony animator kultury. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i zagranicą. Ta standardowa notka biograficzna nie jest w stanie oddać zawikłanych meandrów życia artysty i jego bujnej natury, nie pokaże wielości kulturowych przestrzeni, które Miliński przemierzył w swojej artystycznej wędrówce…

CzechEnglishPolish